ที่อยู่ : หาดใหญ่แซ็นบล็อก
40/3 หมู่ที่ 4 ตำบล คลองอู่ตะเภา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 081 766 8019
วันจันทร์—วันเสาร์: 8:00AM–5:00PM
พักเที่ยง 1 ชม. 12:00AM–1:00PM

ความเป็นมาของเรา

หาดใหญ่แซ็นบล็อก เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ 13 มิถุนายน 2550

ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างบ้านให้ตัวเอง และ เพื่อนๆ ที่ยังไม่มีโอกาศ จะมีบ้านได้เนื่องจากราคาบ้านในปัจุบัน สูงมากซึ่งการนำวัสดุทดแทนที่เรียกว่าอิฐบล็อกประสานมาใช้ในการสร้างบ้านจะสามารถประหยัดต้นทุนการก่อสร้างและสามารถสร้างเองได้ตามแบบที่ต้องการ หลังจากที่สร้างบ้านตัวเองเสร็จก็มีความคิดที่จะพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง จึงเริ่มสร้างโรงงานผลิตอิฐบล็อกประสานขึ้นมาตามความตั้งใจ